Košický kraj

Gymnázium
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
Stredná odborná škola ekonomická
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
Súkromná stredná odborná škola Bukovecká
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Konzervatórium

Stránky