Aktuálne informácie v prijímacom konaní budeme zverejňovať na:

https://zspsnmnv.edupage.org/a/prijimacie-konanie-20222023

Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2022/2023 budú zverejnené neskôr.