Virtuálny deň otvorených dverí

Obsah:

- predstavenie vedenia školy,

- o škole a študijných odboroch,

- ubytovanie a strava,

- štúdium v spolupráci so zamestnávateľmi,

- štipendijné programy,

- voľnočasové aktivity,

- odpovede na časté otázky,

- vyhodnotenie súťaže.